Home


Wij vinden het belangrijk dat de Nederlandse flightsim community op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen van MSFS 2020. De praktijk leert echter dat niet iedereen die zich met groot enthousiasme bezighoudt met flightsimmen, ook ten volle de Engelse taal beheerst. Als extra ondersteuning vertalen wij daarom deze berichten van de Engelse versie van https://flightsimulator.com/

We think it is important that the Dutch flightsim community is aware of new developments in MSFS 2020.

However, practice shows that not everyone who is very enthusiastic about flight sims also fully understands the English language.

We translate as additional support the English version https://flightsimulator.com/

Verwerken…
Gelukt! Je staat op de lijst.

By clicking submit, you agree to share your email address with the site owner and Mailchimp to receive updates, and other emails from the site owner.
Use the unsubscribe link in those emails to opt out at any time.